Predavanje Melite Richter i Katarine Abramović: Globalno sestrinstvo ili nove potlačene?

srijeda, 3. rujna 2014. u 18 h , kinodvorana Tehničkog muzeja,

Savska cesta 18, Zagreb

ULAZ SLOBODAN

Jedan od radova na izložbi Vama na usluzi: umjetnost i svijet rada (koja traje do 2. studenog 2014.), videorad Sjeverna željeznica umjetnice ruskog porijekla Anne Jermolaewe, suptilno govori o migratornom radu u njegovateljskim uslugama i problemima koje on nosi.

Poput gastarbajtera, na koje nas je podsjetio Boris Buden u svojem predavanju održanom u Tehničkom muzeju 23. kolovoza, „trbuhom za kruhom“ i prepušteni/e samima sebi, brojni nezaposleni/e danas odlaze raditi u strane zemlje u njegovateljskim uslugama.

Tehnički muzej ima čast, u sklopu popratnog programa izložbe Vama na usluzi: umjetnost i svijet rada, ugostiti gospođu Katarinu Abramović iz Rijeke i gospođu Melitu Richter, sociologinju iz Trsta, u srijedu 3. rujna u 18 sati na predavanju „Globalno sestrinstvo ili nove potlačene?“.

Katarina Abramović, nakon zatvaranja Tvornice papira u Rijeci gdje je godinama radila kao kemijski inženjer i nakon prijevremene mirovine, zbog ekonomskih (ne)prilika bila je prisiljena sama potražiti posao njegovateljice starih i bolesnih osoba u Italiji. O svom radu u Italiji napisala je knjigu Moja Italija (nakladnik: Adamić, Rijeka). Knjiga na dirljiv i iskren način prenosi to životno iskustvo, lijepe i ružne trenutke. Premda će gospođa Katarina reći da je knjiga pisana kao upute za rad, ona je i presjek društvenih, ekonomskih i psiholoških situacija u zemlji odlaska (odnosno rada) i u domovini. O svojim iskustvima govorit će na predavanju / razgovoru u Tehničkom muzeju.

Melita Richter iznijet će sociološku analizu problema ženskog emigrantskog rada, s posebnim naglaskom na Italiju.

Melita Richter rođena je u Zagrebu, 1947. godine, gdje je završila studij sociologije i talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu. Na istom je Fakultetu magistrirala iz područja urbane sociologije. Nakon rada u Urbanističkom zavodu grada Zagreba odlazi u Italiju i od 1979. godine živi i radi u Trstu. Bavi se istraživačkim radom na području interkulturalnosti, migracija, položaja žena u migracijskim tokovima i njihovoj integraciji u Italiji. Jedna je od osnivačica Međunarodne ženske kuće u Trstu (Casa internazionale delle donne, Trieste) gdje promovira transgraničnu suradnju i projekte namijenjene osnaživanju imigrantkinja i njihovoj aktivnoj integraciji u civilni život u Italiji. Predavala je na brojnim seminarima i studijima na Sveučilištima u Padovi, Trstu, Foggi i Dubrovniku. Uredila je više knjiga. Potakla je izdavanje serije antologija migrantskog pisma, od kojih navodimo: Sguardi e parole migranti (2005); Sapori, incontri, fragranze (2006) i Migrazioni e paesaggi urbani (2008) objavljene u izdanju C.A.C.I.T. – Coordinamento delle Associazioni e delle Comunità degli Immigrati della Provincia di Trieste.

Katarina Abramović rođena je 1940. u Senju. Kemijsko-tehnološki fakultet završila je u Zagrebu, a poslijediplomski studij u Novom Sadu. U Rijeci s obitelji živi od 1977. Godine 1992. odlazi u prijevremenu mirovinu. U Italiji je, s prekidima, radila kao njegovateljica starih i bolesnih osoba trinaest godina.

image

 

Advertisements

PREDAVANJE BORISA BUDENA „Povratak je ideološka smicalica: Remembering gastarbajters“

Boris Buden

Predavanje će se održati u subotu, 23. kolovoza u 18 sati u Kino dvorani Tehničkog muzeja, Savska cesta 18. Ulaz je slobodan.

U subotu, 23. kolovoza 2014., u Tehničkom muzeju nastavljamo s ciklusom predavanja uz izložbu „Vama na usluzi: umjetnost i svijet rada“. Predavanje će održati Boris Buden, predavač na Humboldt Univerzitetu u Berlinu.
Izložba u među ostalim tematizira prijelaz iz industrijskog u postindustrijsko doba. Svaki pojedini umjetnički rad na izložbi, kao intervencija u stalni postav Tehničkog muzeja, upozorava na nekoliko problematičnih aspekata tog prijelaza. Određene vrste strojeva i načina rada kao i zanimanja nestaju dok neki drugi nastaju. To utječe na organizaciju rada i porast nezaposlenosti . Predavanje Borisa Budena usredotočiti će se na objašnjavanje toga historijskog procesa.
U nastavku donosimo sažetak Borisa Budena o predavanju pod naslovom „Povratak je ideološka smicalica: remembering gastarbajters“.
Problem u razumijevanju kompleksnih historijskih transformacija, kao što je na primjer prelazak poljoprivrednih društava u industrijska, ili kao što je to slučaj danas, industrijskih u postindustrijske, je u tome što se one ne daju jednostavno objasniti iz promjene u načinu proizvodnje. Zato je Etienne Balibar uveo kategoriju „načina subjektivacije“, koja u opću perspektivu uključuje fenomene društvenih i kulturnih praksi. Predavanje će se fokusirati na paradigmatski, premda potpuno „zaboravljen“ primjer jedne takve ekonomski uzrokovane subjektivacije iz jugoslavenske prošlosti: slučaj tzv. gastarbajtera. Današnje sljepilo za kulturno – društvene oblike gastarbajterskog života ima prije svega ideološku funkciju. Sadašnjost koja se legitimira u radikalnoj razlici spram prošlosti (totalitarizam / demokracija) ne želi ništa znati o kontinuitetu podjarmljivanja, a još manje o prošlosti jedne drugačije budućnosti.

Boris Buden završio je studij filozofije u Zagrebu. Radi na Humboldt Univerzitetu u Berlinu. Devedesetih godina bio je kolumnist i urednik u magazinu Arkzin, Zagreb. Objavljuje radove u novinama, magazinima i časopisima u bivšoj Jugoslaviji i svijetu. Njegovi eseji i članci pokrivaju područja filozofije, politike, kritike kulture i umjetnosti. Među njegovim prijevodima na hrvatski su dvije knjige Sigmunda Freuda. Knjige: Barikade Zagreb, 1996/1997., Kaptolski Kolodvor, Beograd 2001., Der Schacht von Babel, Berlin 2004, (u prijevodu Hane Ćopić: Vavilonska jama, Beograd 2007). Übersetzung: Das Versprechen eines Begriffs, (zajedno sa S. Nowotny), Beč 2008, Zone des Übergangs, Frankfurt/Main, 2009., Uvod u prošlost, Novi Sad, 2013.

VAMA NA USLUZI: UMJETNOST I SVIJET RADA

Tehnički muzej, 27. ožujka – 2. studenog 2014.

logo izložbe

Nakon uspješnih prezentacija u Beču i Steyru, izložba VAMA NA USLUZI: UMJETNOSTI I SVIJET RADA dolazi u Tehnički muzej u Zagrebu! Kao inicijativa Tehničkog muzeja Beč i Zaklade ERSTE, izložba otvara nov prostor umjetničkog diskursa, uspostavlja dijalog između tehnologije i umjetnosti te analizira različite aspekte rada u kontekstu aktualne ekonomske i društvene krize u Centralnoj i Istočnoj Europi. Umjetnički radovi na izložbi prikazuju različite pristupe ubrzanoj transformaciji procesa rada, s naglaskom na utjecaj mehanizacije i automatizacije na naše živote. Izložba problematizira mogućnosti i rizike koje donose postojeći oblici rada.

Umjesto postavljanja izložbe u zasebnu izložbenu dvoranu, umjetnički radovi postavljeni su kao intervencije u stalni postav Muzeja, čine se posjetitelji suočavaju s perspektivama neuobičajenim za muzej tehnike.

Crveni stolci prekriveni materijalom od reciklirane radne odjeće i naljepnice na podu koje je dizajnirao Walking Chair Design Studio vode posjetitelje od izloška do izloška i povezuju muzejske odjele.

Izložba će biti otvorena od 27. ožujka do 30. rujna 2014. godine u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Na otvorenju će se održati performans moldavskog umjetnika Pavela Braile, kojim će daktilografi, pozvani da sinkrono pišu na pisaćim strojevima, odati počast pisaćem stroju. Taj performans izveden je na otvaranju izložbe u Austriji, a videorad “U počast pisaćem stroju: otisci tintne vrpce” nagrađen je 2013. Celeste Prize nagradom u kategoriji animacije i videa.

Pavel Braila, Anna Jermolaewa, Daniel Knorr i Ulrike Lienbacher pozvani su da naprave nove umjetničke radove na temu rada za izvornu koncepciju izložbe u Tehničkom muzeju u Beču, odnosno da interveniraju u dijelove stalnog postava, a videoradovi Haruna Farockija, Adriana Pacija i Anne Tallentire upotpunjuju pogled na temu.

Umjetnici postavljaju ciljana pitanja o društvu rada: kako se rad mijenja? Kada je povlastica, a kada opterećenje? Što znači automatizacija radnog procesa? Jesu li današnje društvo znanja i ekonomija uslužnih djelatnosti budućnost našega radnog vijeka? Što znači biti fleksibilan i mobilan? Kako rad i nezaposlenost utječu na to kako se doživljavamo?

“Ova nam je izložba dala priliku da pozovemo umjetnike da naprave nova umjetnička djela. S jedne strane, umjetnički se radovi na ovoj izložbi bave aktualnim društveno-političkim pitanjima, kao što su fleksibilnost tržišta rada i migracija radne snage. S druge strane, oni istražuju razlike između radnih procesa koji zahtijevaju znanje i visoku tehnologiju i radno intenzivnih djelatnosti kao što su uslužne djelatnosti. Međuovisnost između austrijskog tržišta rada i tržišta rada Centralne i Istočne Europe ovdje također igra ulogu”, kaže Christiane Erharter, jedna od kustosica izložbe.

Neki umjetnici emigranti su iz Istočne Europe i posjeduju znanje iz prve ruke o pričama koje prikazuju u svojim radovima.

braila_typewriter_1

Pavel Braila
rođen u Kišinjevu u Moldaviji, živi u Berlinu i Kišinjevu

U počast pisaćem stroju: otisci tintne vrpce“, 2012.
instalacija, video
Braila istražuje koje vrste poslova i koji strojevi nastaju ili nestaju razvojem tehnologije. Golema tipkovnica u kojoj se preklapaju pisaći stroj i računalo stvara model asocijativnih veza u Brailinu videoradu: od priča iz radnog vijeka za pisaćim strojem do automatizacije industrijskih proizvodnih procesa te digitalnog umrežavanja ljudi i strojeva.

braila_shoes_for_europe2

Cipele za Europu“, 2002.
video
Uz lokomotivu, simbol mobilnosti što povezuje zemlje, izložen je Brailin video koji govori o geografsko-političkom aspektu teme. Na granici Rumunjske i Moldavije vlakovi se zbog različitih širina kolosijeka, što ima svoje povijesne razloge, moraju podizati na odgovarajući kolski slog, što je vrlo težak i naporan posao.

_MG_7844

Anna Jermolaewa
rođena u Sankt-Peterburgu u Rusiji, živi u Beču

Nordbahn [Sjeverna željeznica]“, 2012.
videoinstalacija
U pograničnim vlakovima Sjeverne željeznice Jermolaewa je s putnicama na prigradskim linijama razgovarala o njihovoj svakodnevici, uvjetima putovanja te o osobnim i obiteljskim temama. Iz razgovora saznaje da rade na određeno vrijeme u uslužnim djelatnostima u Austriji, često bez socijalnog osiguranja, na poslovima čuvanja djece i njege bolesnika.

_MG_7812

Daniel Knorr
rođen u Bukureštu u Rumunjskoj, živi u Berlinu

Roboti prosjaci Alpha & Beta“, 2012.
instalacija

Knorrovi roboti obavljaju posebnu vrstu posla, oni su roboti prosjaci. Prema pravilu koje je postavio pisac znanstvene fantastike Isaac Asimov da se “robot mora brinuti sam za sebe”, zarađeni novac upotrijebit će se za održavanje robota i izradu novih. Knorrov je cilj serijska industrijska proizvodnja robota prosjaka.

_MG_8559

Ulrike Lienbacher
rođena u Oberndorfu, živi u Salzburgu i Beču

Elita ǀ Tijela“, 2012.
instalacija, video

Ulrike Lienbacher istražuje tijelo s aspekata optimizacije, normiranja, kontrole i učinkovitosti. Tijelo obilježeno teškim radom zamijenjeno je uvježbanim tijelom. Instalacija u obliku aranžmana utega različite veličine i težine podsjeća na studio za fitnes. No materijal opreme za vježbanje otuđen je. U suradnji s Bečkom manufakturom porculana Augarten izrađene su njezine vjerne porculanske replike. Sport i rad povezuju se i u videoradovima.

20140308-155740.jpg

Detektivi”, 2012.
instalacija
O izvanjskoj kontroli govori i drugi umjetnički rad Ulrike Lienbacher. Ona u Muzej postavlja mnoštvo zrcala kakva se u industrijskim halama upotrebljavaju za nadzor radnika. Zrcala se okreću po principu slučajnosti kao da je riječ o instrumentima anonimnog promatranja kojima upravlja nevidljiva ruka.

Harun Farocki
rođen u Nový Jičinu u Češkoj, živi u Berlinu

Usporedba pomoću trećeg”, 2007.
video
Farocki u dvokanalnom videu prikazuje različite postupke proizvodnje opeke i gradnje u Africi, Indiji i Europi. Usprkos sve većoj automatizaciji različiti stadiji proizvodnje postoje paralelno. Video preispituje automatizirane procese proizvodnje, ali bez iznošenja vrijednosnih sudova.

paci_turn_on_1

Adrian Paci
rođen u Skadru u Albaniji, živi u Milanu

Uključi“, 2004.
video
U nadi da će dobiti posao u albanskom se Skadru svakodnevno okupljaju nezaposleni muškarci. U Pacijevu videu nezaposleni muškarci pokreću generatore i žaruljama osvjetljavaju svoja rezignirana lica. Proizvedena energija snažno naglašava njihov teški položaj, neiskorištenost njihove radne snage.

tallentire_drift2

Anne Tallentire
rođena u Co. Armaghu u Sjevernoj Irskoj, živi u Londonu

Lelujanje: dijagram xv“, 2002./2012./2014.
video
Snimajući u različita doba dana i noći, Tallentire bilježi često nezamijećene aktivnosti ljudi koji rade u londonskoj financijskoj četvrti. Video prikazuje ljude koji obavljaju poslove nužne za funkcioniranje grada. Postavlja se pitanje koji se rad zapaža, a koji ostaje nezamijećen pa time i oni koji ga obavljaju. Upravo mnogi nezamijećeni poslovi osiguravaju kvalitetu gradskog života, koja se obično podrazumijeva.

Projektni tim / Technisches Museum Wien: Elisabeth Limbeck-Lilienau, Christine Lixl, Roswitha Muttenthaler
Kustosice: Silvia Eiblmayr (kustosica i članica umjetničkog savjeta “Kontakt. The Art Collection of Erste Group i ERSTE Foundation“) i Christiane Erharter (kustosica Programa Kultura, Zaklada ERSTE)

Voditeljica projekta u Tehničkom muzeju: Markita Franulić

Dodatne informacije: http://tehnicki-muzej.hr/, https://tehnickimuzejnikolatesla.wordpress.com

Kontakti za medije:

Markita Franulić
ravnateljica Tehničkog muzeja
Savska cesta 18, 10000 Zagreb
Tel. + 385 1 4881-615, 098 719 877
markita.franulic@tehnicki-muzej.hr

Andreea Gurau
Zaklada ERSTE, Odjel komunikacija
+43 664 8 425 425
andreea.gurau@erstestiftung.org

Danijela Stanojević
zaklada.erste@gmail.com
Phone: + 385 91 768 1815

Exhibition At Your Service – Art and Labour at the Technical Museum in Zagreb

logo izložbe

At Your Service – Art and Labour
An exhibition by the Technisches Museum Wien and ERSTE Foundation
27 March – 2 November 2014

Technical Museum/ Tehnički muzej Zagreb
Savska cesta 18, 10000 Zagreb, Croatia
http://tehnicki-muzej.hr/

After successful presentations in Vienna and Steyr, the exhibition AT YOUR SERVICE – ART AND LABOUR comes to the Technical Museum/ Tehnički muzej in Zagreb! An initiative of the Technisches Museum Wien and ERSTE Foundation, the exhibition opens a new area of artistic discourse, engaging technology and art in a dialogue and analysing multiple aspects of labour in the context of the current economic and social crisis in Central and Eastern Europe. The exhibition illustrates the artists’ approaches on the rapid transformation of labour processes, with a focus on the impact of mechanisation on people’s lives. The initiative brings in discussion both the opportunities and the risks of contemporary labour forms.

The exhibition opens at the Technical Museum in Zagreb on 27 March and can be visited until 30 September 2014. The opening includes a performance by Moldovan artist Pavel Braila, who brings a tribute to the typewriter, inviting people skilled in typing to simultaneously perform on old typewriter machines. The same intervention was performed at the exhibition openings in Austria, and its video was awarded with the Celeste Prize 2013 in the category Animation & Video.

For the exhibition, artists Pavel Braila, Anna Jermolaewa, Daniel Knorr and Ulrike Lienbacher were invited to produce art works on the theme of labour, which are to be integrated into the Museum’s permanent exhibition as art interventions. Videos by Harun Farocki, Adrian Paci and Anne Tallentire complement the spectrum.

The artists pointedly address a range of topical issues: How is labour changing? When is it a privilege, and when is it a burden? What does it mean when workflows are automated? Is our knowledge-based society and service economy the future of our working life? What does it mean to be flexible and mobile? How do work and unemployment affect the way we perceive ourselves?

“This exhibition has given us the opportunity to invite artists to produce new works of art. On the one hand, these works focus on current socio-political issues, such as labour market flexibility and migration. On the other hand, they explore the differences between working processes requiring in-depth knowledge and a high degree of technology and personnel-intensive processes, such as services. The interdependence of the Austrian labour market with those of Central and Eastern Europe also plays a role here”, says Christiane Erharter, one of the curators of the exhibition.

Some of the artists come from migrant backgrounds themselves or from Eastern Europe and have first-hand knowledge of the stories they depict in their works.

braila_typewriter_1

Pavel Braila

Born in Chişinău/Moldova; lives in Berlin and Chişinău.

A Tribute to the Typewriter: The Ink Ribbon’s Fingerprints, 2012, Installation, video

Braila considers what sort of work and what sort of machines are created or eliminated as a result of technological development. An oversized keyboard in which a typewriter and a computer are overlaid provides the model for the associative links in Braila’s video: from anecdotes on the development of the typewriter to the emergence of new professions and the resulting emancipation of women as well as the digital networking of man and machine.

braila_shoes_for_europe2

Shoes for Europe, 2002, Video

This video by Braila looks at a geographical-political aspect of mobility. A quirk of history has meant that there is a difference in the track gauge on the border between Romania and Moldova, and as a result trains have to be heaved onto suitable bogies in heavy-duty work.

_MG_7844

Anna Jermolaewa

Born in Saint Petersburg/Russia; lives in Vienna.

Northern Railway, 2012, Video installation

Jermolaewa talked to commuters about their working lives, what it’s like to commute, and their personal and family aspects. Three of them are portrayed in videos to have their say: they are commuters who look after people with care needs in Austria.

_MG_7812

Daniel Knorr

Born in Bucharest/Romania; lives in Berlin.

Begging Robot Alpha & Beta, 2012, Installation

Knorr’s robot carries out a special kind of work: it is a begging robot, who is busy working in the Museum. In reference to the law of robotics formulated by science fiction author Isaac Asimov stating that “a robot must protect its own existence”, the money raised through begging is used for repairs or to manufacture other robots. Knorr’s ultimate aim is to manufacture the begging robot as an industrial production-line product.

_MG_8559

Ulrike Lienbacher

Born in Oberndorf/Austria; lives in Salzburg and Vienna.

Elite | Bodies, 2012, Installation, video

Lienbacher explores the human body under the aspects of optimisation, standardisation, supervision and performance. Here the human body marked by heavy-duty work is replaced by the fully trained body. Lienbacher features a layout modelled on a fitness studio, comprising dumbbells and weights made of alienated material. In cooperation with the Vienna Porcelain Manufactory Augarten they have been replicated in porcelain true to form. Sport and work are also associated with each other in additional videos.

20140308-155740.jpg

Detectives, 2012, Installation

This art work by Lienbacher refers to outside scrutiny. Inside the Museum she has positioned a large number of mirrors used in industrial halls to monitor workers. The mirrors rotate at random like instruments of anonymous observation controlled by an invisible hand.

Harun Farocki

Born in Nový Jičín/Czech Republic; lives in Berlin.

Comparison via a Third, 2007, Video

In a double projection Farocki shows various work methods used in Africa, Asia and Europe to manufacture bricks and erect buildings. Although manufacture is now increasingly automated, various production stages continue to run in parallel. The video questions the matter-of-course acceptance of the automated production on show here – but without making a value judgement.

paci_turn_on_1

Adrian Paci

Born in Shkoder/Albania; lives in Milan.

Turn on, 2004, Video

Every day unemployed men gather in the Albanian town of Shkoder in the hope that someone will give them work. In Paci’s video these job seekers start up generators and use light bulbs to illuminate their own resigned faces. The generated energy literally highlights their difficult situation, their untapped manpower.

tallentire_drift2

Anne Tallentire

Born in Co. Armagh/Northern Ireland; lives in London.

Drift: diagram xv, 2002/2012/2014, Video

Filmed at different times of the day and night, Tallentire focuses on often overlooked activities of people working in London’s financial district. The video features people doing work that is necessary to keep the city going, thereby the question of which work receives attention or goes unnoticed is addressed.

 

Project Team / Technisches Museum Wien: Elisabeth Limbeck-Lilienau, Christine Lixl, Roswitha Muttenthaler

Curators: Silvia Eiblmayr (curator and member of the art advisory council of “Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation“) and Christiane Erharter (curator at Programme Culture, ERSTE Foundation)

Project Team / Technical Museum, Zagreb: Markita Franulić, Julija Gracin

For additional information: http://tehnicki-muzej.hr/ https://tehnickimuzejnikolatesla.wordpress.com